En | Da

English | Dansk

En sund økonomisk investering

Ved tidlig identifikation af halte dyr kan der spares rigtig mange penge.

Klovlidelser er ofte grunden til halthed, og halthed er en af hovedårsagerne til for tidlig udsætning.

Når koen er halt, vil den have nedsat bevægelse rundt i stalden, hvilket ofte fører til:

1.Nedsat ædetid og -lyst
2.Tabt ydelse
3.Nedsat fertilitet
4. Ændringer i den social adfærd

Ved blot at halvere og forebygge halte køer tidligt kan der på årsbasis spares kr. 120.000 pr. 100 køer.

Og det koster kun cirka 20% af besparelsen at overvåge alle køerne automatisk.

Overordnet en fornuftig investering samtidig med at dyrevelfærden forbedres.

Se gerne denne mere dybgående gennemgang af hvordan besparelsen er udregnet:
Tryk her (Speciel rapport om besparelser.)

Hvordan virker boviwalk systemet?

Vi opstiller ét eller flere videokameraer på udvalgte steder i din stald, hvor lyset er godt og køerne normalt kommer forbi én ad gangen. Videokameraerne forbindes til en computer, og der etableres Internetforbindelse til vores IT-center. Computeren analyserer videoerne døgnet rundt og detekterer hvilke køer, der halter. Hver ko identificeres med en RFID kode på øremærket.

Fra vores IT-central opdaterer vi løbende din app over haltende dyr i besætningen, så du altid har en oversigt lige ved hånden.

Fra vores IT-center opdatere vi løbende softwaren i stalden til den nyeste version, uden at du skal gøre noget. Dette sker automatisk.

Få et boviwalk system i din stald

Vi giver en fast pris for installationen af videokamera(er) og computer i din stald, og du skal kun sørge for en internet forbindelse og strøm.

Installationsprisen afhænger af de lokale forhold. Derefter koster det et månedligt gebyr pr. ko for den automatiske overvågning.

Vi tager os også af tilsyn og vedligehold af din installation mod et månedligt abonnement eller efter tilkaldeservice.

Per og Sofie

Os bag boviwalk

Boviwalk er etableret af direktør Sofie Bjørn Skovsgaard, aktiv klovbeskærer og medlem i bestyrelsen for Dansk Klovbeskærerforening og civilingeniør Per Resen Steenstrup seriel teknologi iværksætter.

Skriv til os hvis du ønsker flere oplysninger, eller hvis du kunne tænke dig at være blandt de første gårde til at teste løsningen.

Copyright © 2022 Boviwalk - Alle rettigheder forbeholdes.