Skip to main content

Sådan virker BoviWalk

Koen identificeres via sit øremærke, og en video streames automatisk til BoviWalks server, når koen forlader malkeområdet.

Halte køer udviser karakteristika som en buet ryg, nikken med hovedet, uregelmæssig skridtlængde på for- og bagben samt en langsom og tøvende gangart.

Haltethedsgraden klassificeres automatisk ved brug af AI og historiske data for hver enkelt ko.

Du modtager daglige opdateringer om besætnings sundhedstilstand og hvilke køer, der kræver behandling.

Koens ID kan overføres til landbrugets administrations-system, som automatisk leder koen ind i et observations-område næste gang, den passerer en given låge.

En generel vurdering af besætningens sundhedstilstand kan gennemføres automatisk og deles med offentlige myndigheder eller mejeriselskaber.

Figur

BoviWalk som en service

Installationsomkostninger

Du betaler for installation af IP-kamera, øremærkelæser og den lokale dataindsamlingsenhed og stiller en internetforbindelse til rådighed uden beregning. Adgang til landbrugets eksisterende internetforbindelse vil typisk være tilstrækkelig.

Månedlige abonnement

Du betaler et fast månedligt abonnement pr. ko pr. medregnet alle køerne i besætningen.

Dette abonnement inkluderer, løbende overvågning af alle malkekøer på gården, adgang til online rapporter og statistikker om de enkelte køers sundhedstilstand samt den generelle velfærd for hele besætningen.

Sunde køer øger indtjeningen

Tidlig erkendelse af halthed og hurtig behandling vil markant forlænge koens levetid og føre til øget indtjening per ko.

Tidlig behandling af halthed vil samtidig resultere i reduktion af CO2-udledningen, da den produktive levetid øges i forhold til koens uproduktive opvækst.

I Danmark lægges der stadig større vægt på dyrevelfærd, hvilket får mejeriselskaber til at efterspørge regelmæssig vurdering og indrapportering af andelen af halte køer i mælkeproducenternes besætninger.