Skip to main content

Fuldautomatisk identifikation af halte køer

Lavere omkostninger og højere udbytte

Lavere CO2 udledning

Bedre dyrevelfærd

En sund økonomisk investering

Ved tidlig identifikation af halte dyr kan der spares mange penge.

Klovlidelser er ofte grunden til halthed, og halthed er en af hovedårsagerne til for tidlig udsætning.

Når koen er halt, vil den have nedsat bevægelse rundt i stalden, hvilket ofte fører til nedsat ædetid, nedsat fertilitet, ændringer i den social adfærd og tab i ydelse.

Ved at forebygge og halvere antallet af halte køer kan der på årsbasis spares 120.000 kr. pr. 100 køer. 

Hvordan det virker

Vi opstiller et videokamera og en øremærkeaflæser i din stald på et sted hvor køerne normalt kommer forbi én ad gangen.

Videokamera og øremærkeaflæser forbindes til en lokal dataopsamlingsenhed, der via internettet sender videoer af køerne videre til vores datacenter.

I vores datacenter analyserer vi videoerne, hvor vi finder og klassificere de køer der udviser halthed.

Vi overvåger køerne døgnet rundt og opdaterer løbende din app med information og hvilke køer i din besætning der udviser halthed, så du altid har en oversigt lige ved hånden.

Få et BoviWalk system i din stald

Vi giver en fast pris for installationen af videokamera, øremærkeaflæser og dataopsamlingsenhed, og du skal kun sørge for strøm og internetforbindelse.

Herefter betaler du et månedligt gebyr pr. ko for den automatiske overvågning.

Abonnementet inkluderer løbende overvågning af alle køer i din stald med online adgang til information om det enkelte dyrs sundhedstilstand samt sundhedstilstanden for den samlede besætning.

Os bag BoviWalk

Sofie Skovsgaard er medstifter af BoviWalk og aktiv klovbeskærer. Sofie er samtidig grundlægger af et konsulentfirma, der specialiserer sig i optimering af klovpleje og sundhed inden for landbrugssektoren. Hendes ekspertise strækker sig fra gulvet i stalden til podcasts, kurser og artikler for fagtidsskrifter.

Skriv til os hvis du ønsker at vide mere om hvordan vi udpeger de køer der har brug for behandling, eller hvis du kunne tænke dig at være blandt de første gårde til at teste BoviWalk.

Direktør Sofie Bjørn Skovsgaard